شرکت دانش بنیان تامین پترو کالای قشمشرکت دانش بنیان تامین پترو کالای قشمشرکت دانش بنیان تامین پترو کالای قشم
33989070 21 98 +

خدمات

ضد انفجار کردن مخازن سوخت

در این خدمت مخازن سوخت با روشهای مناسب تقویت گردیده و مقاومت آنها در مورد عوامل مختلف افزایش میابد. مخازن تقویت شده در هنگام حمل…

ضد انفجار کردن مخازن سوخت

در این خدمت مخازن سوخت با روشهای مناسب تقویت گردیده و مقاومت آنها در مورد عوامل مختلف افزایش میابد. مخازن تقویت شده در هنگام حمل…

مقاوم سازی مخازن مواد شیمیایی

مخازن مواد شیمیایی مختلف در چهارچوب این خدمت در مقابل عوامل تخریبی مقاوم سازی میشوند. مقاوم سازی مخازن در مقابل خوردگی، سایش، یو وی، ریزگرد،…

مقاوم سازی مخازن مواد شیمیایی

مخازن مواد شیمیایی مختلف در چهارچوب این خدمت در مقابل عوامل تخریبی مقاوم سازی میشوند. مقاوم سازی مخازن در مقابل خوردگی، سایش، یو وی، ریزگرد،…

مقاوم سازی سطوح غیر فلزی

مقاوم سازی انواع سطوح غیر فلزی بوسیله ذرات مناسب و با روشهای متنوع در چهارچوب این خدمت ارائه میگردد.

مقاوم سازی سطوح غیر فلزی

مقاوم سازی انواع سطوح غیر فلزی بوسیله ذرات مناسب و با روشهای متنوع در چهارچوب این خدمت ارائه میگردد.

مقاوم سازی سطوح فلزی

مقاوم سازی سطوح فلزی در چهارچوب این خدمت انجام میشود. روشهای مختلف مقاوم سازی موجود در این خدمت بوسیله ذرات و روشهای مناسب تقویت میشوند…

مقاوم سازی سطوح فلزی

مقاوم سازی سطوح فلزی در چهارچوب این خدمت انجام میشود. روشهای مختلف مقاوم سازی موجود در این خدمت بوسیله ذرات و روشهای مناسب تقویت میشوند…

مقاوم سازی انواع پلیمرها در مقابل اشعه یو وی

مقاوم سازی انواع پلیمرها در مقابل اشعه یو وی موضوع این خدمت است. پلیمرها شامل انواع مواد پلاستیکی، کامپوزیتی و لاستیکی میشود.

مقاوم سازی انواع پلیمرها در مقابل اشعه یو وی

مقاوم سازی انواع پلیمرها در مقابل اشعه یو وی موضوع این خدمت است. پلیمرها شامل انواع مواد پلاستیکی، کامپوزیتی و لاستیکی میشود.

مقاوم سازی انواع پلیمرها در مقابل نوسانات شدید دما

مقاوم سازی انواع پلیمرها در مقابل نوسانات شدید دما موضوع این خدمت است. پلیمرها شامل انواع مواد پلاستیکی، کامپوزیتی و لاستیکی میشود.

مقاوم سازی انواع پلیمرها در مقابل نوسانات شدید دما

مقاوم سازی انواع پلیمرها در مقابل نوسانات شدید دما موضوع این خدمت است. پلیمرها شامل انواع مواد پلاستیکی، کامپوزیتی و لاستیکی میشود.
بارگذاری بیشتر
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X