شرکت دانش بنیان تامین پترو کالای قشمشرکت دانش بنیان تامین پترو کالای قشمشرکت دانش بنیان تامین پترو کالای قشم
33989070 21 98 +

مقاوم سازی سطوح فلزی

مقاوم سازی سطوح فلزی در چهارچوب این خدمت انجام میشود.
روشهای مختلف مقاوم سازی موجود در این خدمت بوسیله ذرات و روشهای مناسب تقویت میشوند و روشهای نوینی برای مقاوم سازی سطوح بوسیله فناوریهای برتر ارائه میشود.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X