شرکت دانش بنیان تامین پترو کالای قشمشرکت دانش بنیان تامین پترو کالای قشمشرکت دانش بنیان تامین پترو کالای قشم
33989070 21 98 +

تولید و عرضه روانکارهای بهینه شده موتور انواع موتورهای سنگین

درباره این پروژه:

در این پروژه روانکارهای بهینه شده بوسیله فناوری نانو خصوصا ذرات نانو الماس، نانو ذرات سرامیکی و سایر نانو ذرات که متناسب با نیاز موتورهای سنگین تولید شده به مالکان موتورهای سنگین درونسوز عرضه گردیده است.

تمام مراحل این پروژه از تحقیق و پژوهش تا سرمایه گذاری و تولید و برپایی کسب و کار، تولید محصول و ایجاد شبکه فروش توسط این شرکت انجام گردیده است. آزمون محصول برای تمام موتورهای سنگینی که در دسترس ما بودند انجام شده و در صورت تمایل صاحبان موتورهای سنگینتر آمادگی مشاوره و همکاری برای استفاده از این محصول در شرکت وجود دارد.

موتورهای سنگین که معمولا دیزل هستند بر روی خودروهای سنگین، خودروهای راه سازی، کشتیها و ژنراتورها استفاده میشوند و هزینه نگهداری آنها بسیار بالاست و در موقعیتهای حساسی مورد استفاده قرار میگیرند که تعمیر و نگهداری آنها عوارض جانبی زیادی دارد. مثلا تعمیر موتور کشتی مستلزم توقف خدمت رسانی بوده و علاوه بر هزینه تعمیرات، هزینه های عدم النفع را نیز به مالک تحمیل میکند.

استفاده از روانکارهای بهینه شده با ذرات نانو الماس و ذرات نانو سرامیکی باعث کاهش استهلاک، افزایش کارآیی، کاهش اصطکاک، کاهش حرارت روغن و موتور، کاهش صدا، افزایش عمر قطعات، افزایش عمر روغن، کاهش مصرف سوخت، کاهش لرزش موتور، جوان سازی قطعات، حذف روغنهای سوخته چسبیده به داخل بدنه موتور، حذف قله های ناشی از ماشین کاری، پر کردن خللها و ترکهای ناشی از انفجار یا ماشین کاری داخل سیلندر و پیستون، برابر شدن فشار پیستونها، کاهش آلاینده تولیدی و افزایش دوره خدمت موتور خواهد شد.
در این پست به خواص این روانکارها و تأثیر آنها برای موتورهای سنگین پرداخته ایم.

01. بی خطر
روانکارهای بهینه شده ما بر روی روغن مصرفی شما اعمال میشوند و به دلیل استفاده از ذرات نانو الماس و نانو سرامیک که هیچ واکنش شیمیایی ایجاد نمیکنند باعث افزایش قابلیتهای روغن شده و به هیچ عنوان کیفیت روغن را کاهش نمیدهند لذا میتوانید با اطمینان از آنها استفاده کنید و هیچگونه خسارتی به موتور یا اجزاء داخلی آن وارد نمیشود و کیفیت روغن توسط خود شما قابل رصد است.
02. کاهش شگفت آور مصرف سوخت
با استفاده از این روانکارها شاهد کاهش اصطکاک داخلی موتور و در نتیجه کاهش مصرف سوخت خواهید بود. در موتورهای دیزل تا 70 درصد کاهش مصرف سوخت گزارش شده است.
03. افزایش قدرت خروجی موتور
در موتورهای درونسوز بین 72 تا 85 درصد انرژی سوخت صرف غلبه بر اصطکاک میشود و با کاهش اصطکاک شاهد افزایش قدرت موتور و نزدیک شدن موتور به قدرت اسمی آن خواهید بود.
04. کاهش دمای موتور
ذرات نانو الماس یکی از پر سرعت ترین مواد در انتقال حرارت هستند. این امر باعث میشود حضور آنها در اندازه نانو متری در روغن انتقال حرارت روغن را تا 300 برابر افزایش داده و در نتیجه انتشار حرارت به بیرون موتور را تسریع کند. به این ترتیب موتور در دمای بسیار پایین تری کار میکند. تا 40 درجه سیلیسیوس کاهش دما در اثر مصرف این افزودنی گذارش شده است. در موتورهای بزرگ این موضوع اهمیت ویژه دارد زیرا به دلیل بزرگ بودن موتور انتشار حرارت به دشواری انجام میشود و قطعات داخلی در اثر افزایش دمای موتور آسیب میبینند.

بی خطر

روانکارهای بهینه شده ما بر روی روغن مصرفی شما اعمال میشوند و به دلیل استفاده از ذرات نانو الماس و نانو سرامیک که هیچ واکنش شیمیایی ایجاد نمیکنند باعث افزایش قابلیتهای روغن شده و به هیچ عنوان کیفیت روغن را کاهش نمیدهند لذا میتوانید با اطمینان از آنها استفاده کنید و هیچگونه خسارتی به موتور یا اجزاء داخلی آن وارد نمیشود و کیفیت روغن توسط خود شما قابل رصد است.

کاهش شگفت آور مصرف سوخت

با استفاده از این روانکارها شاهد کاهش اصطکاک داخلی موتور و در نتیجه کاهش مصرف سوخت خواهید بود. در موتورهای دیزل تا 70 درصد کاهش مصرف سوخت گزارش شده است.

افزایش قدرت خروجی موتور

در موتورهای درونسوز بین 72 تا 85 درصد انرژی سوخت صرف غلبه بر اصطکاک میشود و با کاهش اصطکاک شاهد افزایش قدرت موتور و نزدیک شدن موتور به قدرت اسمی آن خواهید بود.

کاهش دمای موتور

ذرات نانو الماس یکی از پر سرعت ترین مواد در انتقال حرارت هستند. این امر باعث میشود حضور آنها در اندازه نانو متری در روغن انتقال حرارت روغن را تا 300 برابر افزایش داده و در نتیجه انتشار حرارت به بیرون موتور را تسریع کند. به این ترتیب موتور در دمای بسیار پایین تری کار میکند. تا 40 درجه سیلیسیوس کاهش دما در اثر مصرف این افزودنی گذارش شده است. در موتورهای بزرگ این موضوع اهمیت ویژه دارد زیرا به دلیل بزرگ بودن موتور انتشار حرارت به دشواری انجام میشود و قطعات داخلی در اثر افزایش دمای موتور آسیب میبینند.

روشن شدن موتور در هوای سرد

وجود این ذرات باعث میشود روغن موتور حتی در دمای خیلی پایین هم منجمد نشود و در نتیجه موتور خودرو در دماهای پایین زمستانی هم به سادگی روشن خواهد شد.

از بین رفتن صدمات ناشی از خواب موتور

هنگام استفاده از روغن معمولی، وقتی موتور به مدت طولانی روشن نشود در اثر فرو نشستن روغن از روی قطعات و خشک شدن سطح قطعات موتور، هنگام استارت زدن آسیب قابل توجهی به قطعات وارد می شود. ذرات نانو الماس معلق در موتور این آسیب را حذف میکنند زیرا ذرات نانو الماس مقدار زیادی روغن به خود جذب کرده و بر روی بدنه میمانند. این ذرات تا دو سال روغن را در خود نگه میدارند.

کاهش لرزش و صدای موتور

این ذرات با پرکردن ترکها و شیارها و صاف کردن قله های ناشی از ماشین کاری، سطح داخلی موتور را بسیار صاف نموده و در نتیجه صدای موتور که ناشی از وجود شیارها و قله های کوچک است از بین میرود.

جوانسازی قطعات

ذرات نانو الماس و نانو ذرات سرامیکی با پر کردن خلل و فرج ناشی از فعالیت موتور و صاف کردن سطوح داخلی قطعات باعث میشوند قطعات عملکرد بهتری داشته و ناصافی ناشی از فرسایش قطعات را تا حدی جبران میکنند. از این منظر نوعی جوانسازی قطعات در موتور اتفاق می افتد.

افزایش عمر روغن

ذرات نانو الماس مواد آسیب زای تولید شده در روغن را ایزوله نموده و از چرخه فعالیت روغن خارج میکنند. این امر در کنار کاهش دما و کاهش تنشهای وارده به روغن، که به واسطه وجود ذرات نانو الماس و نانو سرامیکی ایجاد میشود، باعث افزایش عمر روغن شده و شاهد دوام 5 برابری روغن خواهیم بود.

کاهش چشمگیر هزینه نگهداری موتور

استفاده از این روانکارها طول عمر قطعات و روغن را افزایش میدهد. بعلاوه تنشهای داخل موتور را به حداقل رسانده و فرسایش موتور را کم میکنند. در کنار اینها مصرف سوخت را کاهش داده و بهره وری را افزایش میدهند. همه موارد یاد شده باعث مشوند هزینه نگهداری موتور کاهش یابد.

محافظت از موتور در غیاب روغن

این ذرات، به محض وارد شدن به روغن چند برابر وزن خود روغن جذب مینمایند. بعد از پخش شدن ذرات در روغن موتور، بوسیله روغن موتور به همه قطعات موتور میرسند و روی قطعات میچسبند. در این شرایط اگر به دلیلی روغن موتور از موتور تخلیه شود، مثلا به خاطر حادثه یا افتادن پیچ تخلیه روغن کارتر یا هر عامل عمدی یا سهوی دیگر، باز هم عمل روانکاری انجام میشود و از آسیب به قطعات تا مدتی جلوگیری میشود.

دوست طبیعت

ذرات بکار رفته در این محصول کاملا با محیط زیست سازگار بوده و نشت یا انتشار آنها هیچ خطری برای مردم یا محیط زیست ندارد.
با ما در تماس باشید

شعب ما:

برای سفارش محصول با شعب ما در سراسر کشور تماس حاصل فرمایید.

سوالات خود در مورد محصول را با ما در میان بگذارید:

  قشم(دفتر مرکزی)
  ایران
  قشم
  9391495429 98+
  info@tpkq.co
  تهران
  ایران
  تهران
  33989070 21 98+
  info@tpkq.co
  ساری، نکا، قائمشهر
  ایران
  ساری، نکا، قائمشهر
  9352520261 98+
  آقای طاهری info@tpkq.co
  مشهد
  ایران
  مشهد
  9912013845 98+ شرکت حمتا، آقای شاه بازی
  info@tpkq.co
  اردبیل
  ایران
  اردبیل
  ۹۱۴۲۹۱۵۳۱۱ 98+
  آقای سجاد محرومی info@tpkq.co
  قم
  ایران
  قم
  9330073321 98+
  آقای مهندس بیگدلی info@tpkq.co
  سبد خرید

  No products in the cart.

  X